Klausimas raštu P-3083/10 pateikė Joe Higgins (GUE/NGL) Komisijai. Pagalbos organizacijos ICROSS veikla ir ES lėšos šiai organizacijai