Klausimas raštu E-0474/10 pateikė Marisa Matias (GUE/NGL) Komisijai. ES biokuro politikos ekologinė ir socialinė pusiausvyra