KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI IR EUROPOS PARLAMENTUI Europos aviacijos saugos valdymo sistemos sukūrimas