Klausimas raštu E-0799/10 pateikė James Elles (ECR) Tarybai. Asociacijos ir bendradarbiavimo tarybos