Kvietimo teikti paraiškas Europos maisto saugos tarnybos (įsikūrusios Italijoje, Parmos mieste) mokslinių grupių narių vietoms užimti klaidų ištaisymas ( OL C 151, 2010 6 10 )