2011 m. kvietimas teikti paraiškas – Programa „Europa piliečiams“ (2007–2013 m.) – Šių programos veiksmų įgyvendinimas: Aktyvių piliečių Europa, Aktyvi Europos pilietinė visuomenė ir Gyva Europos atmintis