2010 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas. # CM Capital Markets Holding, SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT). # Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo "CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance" paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas "CM Capital Markes" ir ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas "CM Capital Markes" - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Žymenų panašumo nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas). # Byla T-490/08. CM Capital Markets prieš OHMI-Carbon Capital Markets () TITJUR