2010 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 280/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti