2011 m. spalio 31 d. Sprendimas Nr. 791 pradėti leidimų žvalgyti ir išgauti naftą ir gamtines dujas, t. y. Požeminių gamtos išteklių įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte apibrėžtus požeminius gamtos išteklius, Bulgarijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodosios jūros 1–21 bloke „Han Asparuh“ išdavimo procedūrą ir paskelbti, kad leidimai bus išduodami konkurso tvarka