2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 186/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti