Klausimas raštu E-001767/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisijai. Slidinėjimo instruktorių profesinės veiklos apribojimai Prancūzijoje