Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8589 – SCOR/MutRé) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )