Klausimas raštu E-6345/10 Roberta Angelilli (PPE) Komisijai. Informacija apie programos „Pažangi energetika Europai“ lėšų panaudojimą Florencijos savivaldybėje