Klausimas raštu E-003237/11 Bairbre de Brún (GUE/NGL) Komisijai. Kova su jūrų paukščių priegauda