Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo Tekstas svarbus EEE (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal direktyvą)