Klausimas raštu E-003254/11 John Stuart Agnew (EFD) Komisijai. Natūrinis ūkininkavimas