2011 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 644/2011, kuriuo pradedamas konkursas Nr. 1/2011 ES, skirtas naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams