Tele 2 Polska Generalinio advokato Mazák išvada, pateikta 2010 m. gruodžio 7 d. # Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prieš Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Sąd Najwyższy - Lenkija. # Konkurencija - Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 - 5 straipsnis - Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi - Valstybių narių konkurencijos institucijų kompetencija konstatuoti, kad nepažeistas SESV 102 straipsnis. # Byla C-375/09. TITJUR