2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1265/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams