Klausimas raštu P-4122/10 Małgorzata Handzlik (PPE) Komisijai. Danijos įstatymai ir taikoma praktika dėl Danijos gyventojų, turinčių kitoje valstybėje narėje registruotų automobilių