Klausimas raštu E-010870/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Pluoštinių kanapių auginimas Graikijoje ir Europos Sąjungoje