TITJUR 2002 m. balanžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas. # Frank Lamberts prieš Europos ombudsmeną. # Ieškinys dėl žalos atlyginimo - Priimtinumas - Deliktinė atsakomybė. # Byla T-209/00. Lamberts prieš Ombudsmeną