Klausimas raštu E-1720/10 pateikė Proinsias De Rossa (S&D) Komisijai. Vienodas vyrų ir moterų darbo užmokestis