Klausimas raštu P-4084/10 Christel Schaldemose (S&D) Komisijai. Aplinkai nekenksminga statyba