2010 m. gruodžio 22 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas.$