2001 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimas, nustatantis datą, kada, vadovaujantis Sprendimo 2001/376/EB 22 straipsnio 2 dalimi, gali būti pradėtas galvijų produktų išvežimas iš Portugalijos pagal data pagrįstą eksporto sistemą (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 2363)tekstas svarbus EEE