Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2019/2006 2006 m. gruodžio 21 d. iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos ryžių importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas