Věc C-594/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verfassungsgerichtshof (Rakousko) dne 19. prosince 2012 — Kärntner Landesregierung a další