Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 20/2005 door de Raad vastgesteld op 7 maart 2005 volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen