2002 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis konkrečius reikalavimus žuvininkystės produktų importui iš Naujosios Kaledonijos (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 4090)tekstas svarbus EEE