Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija#PROTOKOLAI#Protokolas (Nr. 25) dėl kompetencijos pasidalijimo