Komission delegoitu asetus (EU) 2021/539, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)