Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl tolimesnių Europos Sąjungos biologinių atliekų tvarkymo veiksmų SEK(2010)577