2012 m. rugsėjo 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 169/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė)