Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3298/94 1994 m. gruodžio 21 d. nustatantis išsamias priemones dėl tranzito teisių sistemos (ekologinių taškų) per Austriją vykstančioms sunkiasvorėms transporto priemonėms