Klausimas raštu E-0916/10 pateikė Fiorello Provera (EFD) ir Charles Tannock (ECR) Tarybai. Dvejopos paskirties įrangos pardavimas Islamo revoliucinės gvardijos įmonėms