Klausimas raštu E-003767/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisijai. Europos finansų priežiūros institucijų sistema. IV dalis