2010 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 973/2010, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Azorų salų ir Maderos regionus