2010/112/CFSP: 2010 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas 2010/112/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimų termino pratęsimo