2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 771/2012 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės bioetanolio importo registravimo taikant Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 24 straipsnio 5 dalį klaidų ištaisymas ( OL L 229, 2012 8 24 )