Verordening (EEG) nr. 152/69 van de Commissie van 24 januari 1969 houdende vaststelling van de restituties bij uitvoer voor bepaalde melkprodukten in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen