Klausimas raštu P-006434/11 José Manuel Fernandes (PPE) Komisijai. Bendrijos direktyvos vandens politikos srityje laikymasis