2011 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2012 m. darbo plano priėmimo pagal antrąją Bendrijos veiksmų programą sveikatos srityje (2008–2013 m.), finansinio įnašo šios programos veiksmams finansuoti atrankos, skyrimo ir kitų kriterijų ir dėl ES įmokos pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją (finansavimo sprendimas)