1996 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2067/96, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1000/96 nuostatas dėl tam tikrų paukštienos prekybos standartų