Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1V-800 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 "Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"