2011 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis.#Ioannis Terezakis prieš Europos Komisiją.#Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr.º1049/2001 - Galimybės susipažinti nesuteikimas iš dalies - Ginčijamo akto pakeitimas kitu vykstant teismo procesui - Atsisakymas pakeisti reikalavimus - Nereikalingumas priimti sprendimą.#Byla T-411/09. 2011 m. sausio 12 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis