Plėtros generalinis direktoratas (ELARG) — Pranešimas apie konkursą specialiojo patarėjo pareigoms (AD 15 kategorija) (Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis) — COM/2010/10273