2001 m. liepos 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 98/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis