Klausimas raštu E-008807/11 Kriton Arsenis (S&D) Komisijai. Pavojingas cheminių medžiagų mišinys namų dulkėse