Zadeva T-260/00: Sklep Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2012 – Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca in drugi proti Komisiji (Ničnostna tožba — Državne pomoči — Zmanjšanje socialnih prispevkov za podjetja, ki so na ozemlju Benetk in Chioggie — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom in naložena zagotovitev vračila izplačanih pomoči — Deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno neutemeljena tožba)